Danubia Snack, s.r.o.

Obchodné podmienky internetového predaja výrobkov

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.biotta.sk a www.danubia-snack.sk , sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:1. Všeobecné ustanoveniaPredávajúcim je spoločnosť Convent Trade, s.r.o., Kuzmányho 713/3, 911 01 Trenčín, IČO: 36344401, IČDPH: SK2022012201, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 15667/R (ďalej len "Predávajúci"). Zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar: a) na stránkach www.biotta.sk, na stránkach www.danubia-snack.sk b) emailom na adrese: biotta@biotta.sk obchod@danubia-snack.sk c) na telefónnom čísle +421 0917 313 314 , +421 32 6524928, fax:+421 32 6524930 Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.2. Predmet objednávkyPredmetom objednávky je tovar uvedený na vyššie uvedených webových stránkach Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, následne kliknutím na tlačidlo "Objednať vybraný tovar" umiestnené v časti "Nákupný košík", záväzne objedná vybraný tovar, ktorý mu bude dodaný na adresu uvedenú v profile zadanú pri registrácii, spôsob doručenia dobierkou, ktorej výška je závislá od hodnoty objednávky (viď ods. 4.) a odošle objednávku.3. Vybavenie objednávkyObjednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch, spravidla v čase od 09:00 do 15:00 hod. Podľa spôsobu objednania tovaru je zákazník informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ, mena a priezviska, telefónne číslo, email, atď. Ak je tovar na sklade, tovar je vyexpedovaný najskôr v deň objednávky, spravidla v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že objednaný tovar, alebo časť tovaru na sklade nie je, bude Kupujúci informovaný buď emailom, alebo telefonicky a s Predávajúcim sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade nemožnosti konzultácie a situácie, že z objednávky nechýba jej podstatná časť, Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť objednávku a vyexpedovať jej časť, o čom bude Kupujúci informovaný. Cena za doručenie sa nemení.4. Spôsob doručenia a platobné podmienkyTovar dodávame spravidla kuriérom. Doba dodania: spravidla do 5 pracovných dní od akceptovania objednávky.Cena dobierky:1, pre Slovenskú republiku:0,- € - pri objednávke nad 50,-€0,- € - pri osobnom odbere v našom sklade v Rakoľuboch, po dohode nat.č. 09173133145,- € - pri platbe na dobierku a doprave kuriérom (*)2, pre Českú republiku je cena dobierky 12 €.Minimálna hodnota objednávky: 15€.Tovar zasielaný na dobierku zaplatíte pri preberaní balíka kuriérovi.(*) Ak bude tovar veľkého rozmeru, alebo natoľko ťažký (nápoje v skle a pod.), že bude potrebné/nutné ho poslať vo dvoch a viacerých krabiciach, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať extra poštovné. Predávajúci sa zaväzuje optimalizovať náklady v prospech zákazníka s ohľadom na dopravu tovaru.5. STORNO objednávkyKupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do 18 hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu: biotta@biotta.sk obchod@danubia-snack.sk alebo faxom na č. 00421 32 6524 930. Ak kupujúci neprevezme už zaslaný tovar, tento tovar nám bude následne vrátený. Kupujúcemu bude účtovaný STORNO poplatok vo výške 7,- EUR za náklady spojené s dodaním tovaru. Tento poplatok je zákazník povinný zaplatiť najneskôr do 5 pracovných dní od zaslania výzvy na náš účet: 4014095491/7500.6. Vrátenie tovaruV zmysle §7 Zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa... má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok: - Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené zákonnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do skladu Predávajúceho na náklady a nebezpečie Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar dostali a prevzali, zašlite ho teda v zákonnej lehote späť na adresu skladu:Raben Logistics Slovakia s.r.o.Prologis Park DC5Convent Trade, s.r.o.916 31 Kočovce 245Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky: - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, - tovar nesmie byť použitý, - tovar musí byť nepoškodený, - tovar musí byť kompletný, - tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy, - odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám, - pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar bez nákladov za doručenie vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 7 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom doručení tovaru. Tovar, ktorý nám vraciate neposielajte na dobierku.7. Záručná lehotaTovar, ktorý predávame, má na obale vyznačenú minimálnu trvanlivosť alebo dátum najneskoršej spotreby, event. dátum výroby, šaržu, alebo iné označenie spotreby.8. Reklamačný poriadokZákazník je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený (balík zasielame v kartóne zvyčajne prelepený páskou). V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zatečený obal,...), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený NEPREVEZMITE ZÁSIELKU OD DORUČOVATEĽA. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené kuriérskou službou alebo iným distribútorom. Ak nastane nejaký iný problém (napr. s kvalitou, alebo kvantitou tovarom) a chybu sme spôsobili my, ihneď nás prosím kontaktujte. Ak zákazník zistí, že tovar bol dodaný v zlej kvalite (napr. poškodený, neúplný, chýbajúci), má nárok na výmenu tovaru, prípadne doplnenie tovaru. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať: a) označenie a popis závady zásielky, b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky, fotodokumentácia je vítaná.9. Ochrana osobných údajovPredávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na: www.biotta.sk www.danubia-snack.sk